ANTALYA MAWLAVI HOUSE – 2002


 

ANTALYA MAWLAVI HOUSE

 

ANTALYA MEVLEVİHANESİ

Alaaddin Keykubat tarafından 1255 tarihinde yaptırılmıştır. Kalın duvarlı olan binada kubbe ve tavan sistemi kullanılmıştır. Enine dikdörtgen planlı olup, katlı şekilde yapılmıştır. İç kısmında da basamaklı yükseltileri vardır. Mevlevihanede altta ve üstte olmak üzere toplam 4 mekan bulunmaktadır. Giriş güneydendir. Alt orta giriş mekanın üstünü örten kubbeye altıgen kasnaklı bir kubbe feneri yapılmıştır.XVIII.yüzyılda Tekeli Mehmet Paşa tarafından Mevlevihaneye çevrilmiştir. Mevlevihanenin hemen batısında yeni onarılmış bir Osmanlı hamamı bulunmaktadır.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kullanımı Antalya Turizm Ve Kültür Müdürlüğü’ne ait   Yivli Minare Külliyesi   içerisinde yer alan ve uzun yıllardır   “Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi”   olarak hizmet veren Mevlevihane binasının devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandığında,  “MEVLEVİHANE MÜZESİ”   olarak hizmete açılacaktır.

 

MEVLEVİHANE

Mevlevihane, Mevlevi tarikatına mahsus tekkelere verilen addır. XIII. asırda Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin oğlu Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen Mevlevî tarikatına mensup mevlevîlerin zikir ve devran âyinleri yaptıkları tekkedir. Mevlevihanelerin en büyüğü, tarikatın merkezi olan Konya’daki mevlevihane idi. Mevlevihaneler genellikle külliye biçiminde planlanmış olup, merkezinde semahane, çevresinde türbe, mezarlık, Meydan-ı Şerif ve mescid yer almaktadır. Osmanlı saltanatının tarihe karıştığı sıralardaki hududu içinde Konya’dan sonra İstanbul, Manisa ve Gelibolu’dakiler gelirdi. İstanbul’da birçok mevlevihane vardı. Bunlar Galata, Yenikapı gibi bulundukları mevkilerin isimleriyle anılırdı. Mevlevihaneler diğer tarikatlara ait tekkelerden az çok farklı idi.

Dünya genelelinde yer alan mevlevihanelerin listesi aşağıdaki gibidir :

 1. Afyonkarahisar Mevlevihanesi
 2. Ankara Mevlevihanesi
 3. Antalya Mevlevîhânesi
 4. Atina Mevlevihanesi (Yunanistan)
 5. Bahariye Mevlevihanesi (Eyüp)
 6. Çankırı Mevlevihanesi
 7. Çorum Mevlevihanesi
 8. Edirne Mevlevihanesi
 9. Eskişehir Mevlevihanesi
 10. Filibe Mevlevihanesi (Bulgaristan)
 11. Galata Mevlevihanesi
 12. Gaziantep Mevlevihanesi
 13. Gelibolu Mevlevihanesi
 14. Halep Mevlevihanesi
 15. Hanya Mevlevihanesi (Girit)
 16. Humus Mevlevihanesi (Suriye)
 17. İzmir Tire Mevlevihanesi
 18. Kahire Mevlevihanesi (Mısır)
 19. Karaman Mevlevihanesi
 20. Kasımpaşa Mevlevihanesi (Beyoğlu)
 21. Kastamonu Mevlevihanesi
 22. Kayseri Mevlevihanesi
 23. Kırım Gözleve Mevlevihanesi (Ukrayna)
 24. Kilis Mevlevihanesi
 25. Konya Mevlevihanesi (Konya Mevlana Dergâhı)
 26. Kudüs Mevlevihanesi (İsrail)
 27. Kütahya Mevlevihanesi
 28. Lefkoşa Mevlevihanesi
 29. Manisa Mevlevihanesi
 30. Muğla Mevlevihanesi
 31. Niğde Mevlevihanesi
 32. Peç (Peçoy) Yalovalı Hasan Paşa Mevlevihanesi (Macaristan)
 33. Priştina Mevlevihanesi (Kosova)
 34. Samsun Mevlevihanesi
 35. Saraybosna İsa Bey Mevlevihanesi
 36. Selanik Mevlevihanesi (Yunanistan)
 37. Şam Mevlevîhânesi
 38. Şanlıurfa Mevlevihanesi
 39. Tokat Mevlevihanesi
 40. Trablusşam Mevlevihanesi (Lübnan)
 41. Trebbus Mevlevihanesi (Almanya)
 42. Üsküdar Mevlevihanesi (Üsküdar)
 43. Üsküp Mevlevihanesi (Makedonya)
 44. Yenikapı Mevlevihanesi (Zeytinburnu)
 45. Yenişehir Larissa Mevlevihanesi (Yunanistan)
Advertisements

Thanks for following me

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s