SÜTLEĞEN – 2017


 

Sütleğen Otu

Sütleğen bitkisinin çok olması nedeniyle,
köyün adı bu çiçekden gelmektedir...

Sütleğen de Likyalılardan kalma Nisa antik kenti vardır… Nisa, Kaş’ın 35 km. kuzeyinde, Sinekçi Beli Geçidi nin yanında, Meryemlik denilen yerdedir. “Nisa”; Luwi veya Lykçe dilinden gelmiş bir sözcük olup, anlamı anlaşılamamıştır. İçinde bulunduğu çağda yaklaşık olarak 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir…

Helenistik çağda ilk defa sikke basması ile ünlenen Nisa’nın sikkeleri Antalya Müzesi‘ nde sergilenmektedir.Hellenistik çağda sikke basmasından ötürü ilk kez adını duyurmuştur.

Kentin surları kaba bir işçilikle yapılmış olup çok iri taşlardan örülmüştür. Güney bölümünde kemerli bir temenos kapısı görülmektedir. Nisa’dan günümüze ulaşan diğer yapılar arasında bir yamaca yaslanmış olan 700-800 kişilik Roma döneminde yapılmış olan cavea’sı oldukça iyi durumda olan bir tiyatro vardır. Agora’nın stoası tiyatronun üst sırasının ucuna bitişik olup Hellenistik çağ işçiliğini yansıtmaktadır. Stadion’a gelince, birkaç oturma sırasından başka bir şey kalmamıştır. Sağda solda ise lâhitler görülmektedir.Toprak üstünde görülebilen kalıntılar oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Burada Arkeolojik bir kazı yapılmadığından bu kent hakkında sadece gördüklerimizle yetinmek durumundayız. Hıristiyanlık döneminde kent Myra metropolitliğine bağlı piskoposluk merkeziydi.

Yerel kazılar sonucunda; kiremit tuğladan yapılmış ve içi zamanla kireçlenmiş halde bulunan su borularının toprak üstüne çıkmasından dolayı, kente içme suyunun Kayalıpınar ve Pınarbaşı içmeleri olmak üzere iki ana su şebekesinden karşılandığı anlaşılmıştır.

Köy geçmişte birisi 1978 tarihi ve daha önceki tarihlerde 2 büyük yangın geçirmiş ve köy dükkânlarının hemen hemen hepsi yanmıştır…Köy içerisinde, Batı Toroslara özgü ahşap tahıl ambarlarını görmek mümkündür…

HOW TO GET THERE

Advertisements

Thanks for following me

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s