Portfolio, “SİNAN” MILL


 

SINAN MILL

Ahşap depolar ve taş-ahşap ev dokusu burada tümüyle yerleşim bazında korunmuştur. Sinan Değirmeni yerleşimi tüm orijinal dokusuyla sit ilan edilmeye uygun bir açık-hava müzesi gibidir.

SINAN MILL COFFEE SHOP PANORAMA

Kelbessos’tan 4.8 km. batıdaki vadidedir. Adını köydeki eski değirmenden alan Sinan Değirmeni, olağanüstü bir coğrafya ve doğa içerisinde saklı kalarak orijinal görünümüyle günümüze dek ulaşabilmiştir. Çok sayıda ahşap depo vadinin bir yanında dizilidir. Yanlarında moloz taştan yapılmış evler bulunur. Bölgede çok örneği bilinen ahşap depolar ve taş-ahşap ev dokusu burada tümüyle yerleşim bazında korunmuştur. Sinan Değirmeni yerleşimi tüm orijinal dokusuyla sit ilan edilmeye uygun bir açık-hava müzesi gibidir. Günümüzde “derenin kuzey yanı (poyrazı) Doyranlılara, güney yanı da Geyikbayırlılara aitdir”. Tıpkı Antik Dönem deki, Kelbessos ve Trebenna sınırı gibi. Yakın zamana kadar tüm çevre yerleşimlerdeki halk burada Cuma günleri toplanarak, yörenin o zamanki tek camisinde ibadetlerini yaptıktan sonra ihtiyaçlarını da buradan karşılarlarmış. Kısacası, Sinan Değirmeni dinsel bir merkez olmasının yanı sıra ticari ve sosyal bir buluşma yeriymiş.

HOW TO GET THERE

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Thanks for following me

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s